سوالات متداول در انتخاب کاغذ دیواری (7)

چه نوع کاغذ دیواری‌ای برای فضاهای شلوغ مناسب است؟

کاغذ دیواری

سوالات متداول در انتخاب کاغذ دیواری ؟

چه نوع کاغذ دیواری‌ای برای فضاهای شلوغ مناسب است؟

برای فضاهای شلوغ، می توانید از کاغذ دیواری با الگوهای جمع و جور و کم نیاز به جزئیات استفاده کنید.

الگوهای ساده و هماهنگ مانند خطوط عمودی یا افقی، نقاط کوچک، الگوهای هندسی یا خطوط خمیده، معمولاً مناسب برای تطبیق با فضاهای شلوغ هستند.

همچنین از طرح های رنگارنگ و گل های کوچک استفاده کنید تا شلوغی را کمتر و فضای راحت تری ایجاد کنید.

 

آلبوم تریتون در انتخاب کاغذ دیواری دلخواه میتواند به شما کمک کند.

 

 

راه های تماس با نیک ساز